2019. május 5., vasárnap

Vannak még kísértetek

Egy előadás, amelyet Gábor Miklós nagyon szeretett. Évtizedekkel később, amikor találkozott a régóta külföldön élő rendezővel, Pártos Gézával, ezt mondta róla:

Itt meg is szemlélhetjük Gábor Miklós színpadi zakóját 🙂 A partner Bárdy György.Gábor Miklós és Pártos Géza beszélgetése megjelent a Beszélő című folyóiratban (1996. március) onnét fényképeztem ki fenti rövid summázatát az előadásról és a Madách Színház csúcs-korszakáról.

Ez a fénykép volt a cikkhez az illusztráció, négy évtizeddel az előadás után készült kettőjükről...
A VANNAK MÉG KÍSÉRTETEK (eredeti címén Questi fantasmi! című Eduardo De Filippo-darabot 1955 szilveszterének előestéjén mutatta be a Madách Kamaraszínház.

A népes szereplőgárda a színlap eredeti sorrendjében:

Pasquale Lojacono: Greguss Zoltán
Mária: Váradi Hédi
Alfredo Marigliano: Darvas Iván
Armida: Kiss Manyi
Silvia: Raffai Marica
Arturo: Berényi János
Rafael: Bárdi György
Carmela: Psota Irén
Gastone Califano: Gábor Miklós
Saverio Califano: Károlyi János
Magdaléna: Lóth Ila

Díszlet: Kerényi Lajos
Jelmez: Mialkovszky Erzsébet
Rendezte: Pártos Géza


Színház és Mozi 1956/1


Színikritikájában (Népszava 1956. január 10.) Bogáti Péter így körvonalazta a darabot:

A 40-es évek második felében Nyugaton felvirágzott a kísértetdarabok divatja. Ezekre válaszul írta meg Eduardo De Filippo a maga kísértet-színdarabját, melyben a "szellemvilág" hátborzongató misztikumát nagyon is hús-vér földi valósággá változtatja. [...]
Pasquale Lojacono (Greguss Zoltán) már öregedő férfi, s életében még sohasem sikerült neki semmi. Küszködött a nyomorral, állástalansággal, szép fiatal feleségét még egy zsebkendővel sem tudta soha megajándékozni születésnapján. Utolsó próbálkozása, hogy panziót nyit egy régi palota 18 szobás lakásában, mely üresen áll, mert rossz híre van: kísértetek járnak az elhagyott falak között. Pasquale, bár szíve mélyén babonás félelem bújkál, kétségbeesésében mégis beköltözik. És a kísértet megjelenik. Csakhogy jó szellem: pénzzel tömi a megint csak csődbe jutott panzióst. Pasquale pedig nem kutatja tovább, ki-mi a pénz forrása, belenyugszik a kísértetjárásba, belenyugszik, mert végre szűnnek gondjai, élheti a kispolgár apró kényelmekkel teli, annyira áhított és mindeddig nélkülözött életét. Előbb nem látja, utóbb nem akarja látni, hogy a pénzt felesége gazdag szeretője dugja házikabátja zsebébe. Bármi történik is a házban - megjelennek a szerető elesége, gyermekei, barátja - valamennyiüket kísértetnek nézi és a szerző úgy szövi a cselekményt, úgy forgatja a párbeszédeket, hogy ez a hit hiteles, elfogadható és ugyanakkor nagyon átlátszó is lehet.


A darab egyike Eduardo De Filippo úgynevezett nápolyi vígjátékainak: a pályáját színészként kezdő író helyi dialektusban vetette papírra. Benne az itáliai commedia dell'arte hagyományait az olasz neorealizmussal vegyíti.

Vitányi János így vélekedett a szerzőről és művéről (Színház és Mozi 1956/1):

De Filippo furcsa, szokatlan komédiájában erős érzéket mutat a drámai apradoxon iránt: boszorkányos ügyességgel keveri a tragikust a komikussal. A néző csak ül, figyel, az író játszik vele, mint macska az egérrel, nem tudja, nevessen-e vagy sírjon, és végül megadva magát a fonák helyzetek, a hatáskeltő beállítások, a remek jellemábrázolás és a kacagtató humor kavalkádjának, lelkesen tapsol.

Molnár Gál Péter emlékei szerint (Népszabadság 1989. április 20.) 1955-ben a Madách Színház ezzel a komédiával egyik legtartósabb sikerét aratta. Mint írta, ez volt budapesti színpadon az egyik legelső úgynevezett nyugati kortársi dráma, s vele többévnyi elszigeteltség után a színházi szabadság szele csapta meg a nézőket.

A korabeli színikritikák között volt, amely a bátor darabválasztást, a színház modern műsorpolitikáját ünnepelte, és volt, amely éppen ellenkezőleg, értetlenségét fejezte ki, hogy egy jó színház mit akarhatott ezzel a fércművel...

Nézzük a rendezést a korabeli kritikákból vett idézetekkel:

Bogáti Péter, Népszava 1956. január 10.
Pártos Géza rendezése a komédiába hajló szatírát roppant ötletgazdagon, sodró tempóval, a környezet teljes hitelességével keltette életre.

Kemény György, Szabad Nép 1956. január 12.
A színház előadása ötletes, friss, színes. Pártos Géza rendezői munkája jól használta ki a színdarab humoros lehetőségeit. Kár, hogy nem tudta egyformán és mindvégig visszaadni a színmű jellegzetesen olasz stílusát, hangulatát, levegőjét.


GÁBOR MIKLÓS Gastone Califanót játszotta, aki mint kísértet - a színlap szerint -  egy "szabad lélek". A kritikák nem túl bőbeszédűen foglalkoztak vele, hiszen ha megnézzük újra a szereplők listáját, egészen sok elsőrendű színész játszott a darabban, lehetetlenség lett volna részletesen elemezni alakításaikat. Annyi bizonyos, hogy ziccer-szerepet Bárdy György és Psota Irén kaptak az előadásban, s mindketten kiválóan éltek is a lehetőséggel.

Nézzük akkor Gábor Miklós rövid értékeléseit:

Kemény György, Szabad Nép 1956. január 12.
A szereplők közül Gábor Miklós Gastone alakítása a leghitelesebb. Játéka könnyed s illő a darab stílusához.  

Geszti Pál, Művelt Nép 1956. január 29.
A gazdag csábítók: Darvas Iván és Gábor Miklós a tőlük megszokott tehetséggel játsszák hálátlan szerepüket, a ház "jó szellemeit".

Maróti Andor, Magyar Nemzet 1956. január 8.
A színészek játékában különösen Gábor Miklóst és Bárdy Györgyöt illeti dicséret. 

Az előadást 1956. február 25-én közvetítette a Kossuth Rádió. Vajon megvan még az archívumban????

2019. március 5., kedd

Gábor Miklós édesapja mint ifjú újságíró

Gábor Miklós édesapjáról, Gábor Béláról már sokszor írtam. Alakja régóta izgatja a fantáziámat, hiszen Gábor Miklós könyveiben és a vele készült interjúkban szinte mindig érintette apja mozis voltát, műveltségét és az otthoni, fia értékelése szerint is jó ízléssel összeállított könyvtárát, valamint ennek hatását az ő pályájára.

Talán a harmincas években? Pannon Tükör 2003/3

Ezért figyelmünket kiemelten megérdemli. De sajnos, bár a fent belinkelt posztokból nagyon sok minden kiderül, az apa életében - és halálában - még mindig sok a fehér folt. Ezekből ezzel a poszttal megpróbálok valamit kiszínezni.

Annyit tudunk, hogy az 1892-ben Siklóson született Gábor (eredetileg Goldberger) Béla apja Siklóson fényképész volt, majd mozis lett. Fia a közeli Pécsen tanult. Nagy valószínűséggel ő az a Goldberger Béla, akiről nyolc tanéven át találunk adatot a Pécsi Állami Főreáliskola 1905 és 1913 közötti évkönyveiben. Tehát ott, a mostani Széchenyi István Gimnázium elődében érettségizhetett. Ezt akkor lehetne teljes biztosra mondani, ha sikerülne levéltárban iskolai anyakönyveket találni, mert azokban rögzíteni szokták a szülők nevét és más személyi adatokat is, de szerintem tényleg nagy valószínűséggel ő lehetett.

Hogy otthonról, a Goldberger családból milyen műveltség-képet vitt magával, az Amerikát is megjárt apától és a földbirtokoslány anyától milyen ösztönzéseket kapott, nem tudható. Viszont érdemes belelapozni ezekbe a már említett iskolai értesítőkbe és megnézni, hogy például magyar irodalomból milyen dolgozatokat kellett írni a diákoknak. Ez itt az 1912/13-as tanév dolgozatainak jegyzéke a felső négy osztályban (Goldberger Béla ekkor végzős, nyolcadikos volt). E kis betekintés alapján a "reáliskola" szerintem a humán tárgyakat sem hanyagolta el, ott is jó alapképzést biztosított, így része lehetett abban, hogy Goldberger Bélából igényes, művelt ember vált.Éppen 1913-ban történt, hogy Goldberger Béla lakóhelyén, Siklóson új hírlap jelent meg a már néhány éve létező "Siklós és Vidéke" mellé. Ez egyszerűen a SIKLÓS címet viselte: "társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi heti újság"-ként határozta meg magát, megjelent minden vasárnap. 
Rögtön az első, július 6-i szám első oldalán a Gábor Béla nevet látjuk, aki Egy közönséges élet címmel novellát írt a tárca-rovatba. 

A Siklós 1. évfolyam 1. számának fejléceA lap későbbi számaiból kitűnik, hogy "Gábor Béla" állandó munkatársa az újságnak. Egészen 1917-ig több novellája, verse olvasható a lap oldalain. Hogy a mi Gábor Bélánkról van szó, bizonyítja már az első novella témája, az ugyanis egy mozi-zongorista életéről szól:Gábor Béla első novellája így kezdődik a lapban


Ez azt jelenti, hogy bár hivatalosan csak 1917-ben változtatta meg a nevét, már 1913-ban újságíróként a magyarosított névalakot használta.

Egy későbbi, 1917-ben megjelent novellája vidéki vasútállomásokon, vasúti tisztek körében játszódik. Ezt nyilvánvalóan az után írta, hogy megismerte leendő feleségét, akivel 1918 nyarán házasodott össze, s akinek apja vasúti tiszt, állomásfőnök volt a nyugati végeken. Könnyen lehet, hogy a környezetrajz az ottani vasútállomásokat, Királyhidát, Hegyeshalmot és/vagy Zurányt ábrázolja. Sőt, a novellában lírai leírást ad egy gyönyörű fiatal lányról, akibe a főhős egy pillanat alatt beleszeret. Szerintem ezt nyugodtan tekinthetjük leendő felesége portréjának. Valószínűleg a fiatalember érzései, amelyek az "égi" és "földi" szerelem között ingadoznak, szintén a sajátjai voltak.
Olvassunk bele!

Siklós 1917. április 14.


Ezektől az elemektől eltekintve az elbeszélés egyáltalán nem önéletrajzi jellegű, mert teljesen más alaphelyzetből indul és máshogyan bonyolítja a cselekményt, de szerintem ezeket a mozzanatokat a saját életéből, tapasztalataiból, érzéseiből vette.

Gábor Miklós később említette apjáról, hogy ifjan verseket írt   Ady modorában. Erre is találunk példát az újságban. Az egyiket ide másolom, megjelent a Siklós 1913. augusztus 10-i számában. Gábor Béla ekkor 21 éves és Ady még kortárs költő...


Gábor Béla: Vigyázz


Vigyázz, vigyázz, megcsal a véred,
Ne bántsál hát, ha nem ismered magad,
Szenvedtem úgyis ős átkokat.
S kegyetlen bűn ám ébreszteni
Halálra ítélt álmokat.Mert én már tűrtem egyszer némán,
Engem már valaki nagyon szeretett,
Engem már valaki elhagyott.
Az én első tavaszi vágyam
Májusi fagyban elfagyott.Mondd mi az, ami tetszik néked?
Tán a kívül hideg, fagyos homlokom
E bent izzó poklok tanyája?
Vagy te vagy, ki hűsítő írral 
Örök időktől fogva várja?Mi tetszik néked? A halk szavam?
Szomorú szemem a lágyan mesélő?
Kísértet sápadt tekintetem?
Te vagy tán az, akit az álmok
Oly rég ígértek már nekem?Mi tetszik néked? A vértelen
Sima, ideges asszonyi ujjaim,
Ezek a zokogó dalcsalók?
Vagy tán a némán hangos ajkam,
Amelyre nem illik a csók?Vigyázz, vigyázz, megcsal a véred,
Ne bántsál hát, ha nem ismered magad,
Szenvedtem úgy is ős átkokat,
S kegyetlen bűn ám ébreszteni
Halálra ítélt álmokat.Még valami kiderült a Siklós számaiból: az, hogy Gábor Béla meglehetősen jól zongorázott, tehát gyerekkorától tanulhatott zenét; ez kicsit hozzátesz ahhoz a tűnődéshez, hogy otthon milyen indíttatásokat kaphatott. 1913. augusztus 26-án a Felsőbaranyai Kálvin Szövetség Harkányban megrendezett hangversenyén ő is közreműködött zongoristaként. Beethoven F-dúr románca és Hubay Jenő Csárdajelenetei előadásában kísért egy hegedűst. Következő számában ezt írta lapja:


A dilettantizmuson felülemelkedő volt Kálmán Farkas ref. theol. hegedűjátéka, melyet Gábor Béla munkatársunk látott el művészi kísérettel. 

Az eseményben figyelemre méltó az is, hogy Gábor Béla itt már kapcsolatban volt a református egyházzal: 1920-ban ugyanis hivatalosan református hitre fog térni.

Ez az 1913-as év elég zsúfolt lehetett a fiatal Gábor Béla életében. Ekkor érettségizett (valószínűleg), újságíró lett, és tapasztalt mozis apja segítségével ekkoriban, ennyire fiatalon lett ő maga is mozis Zalaegerszegen. Aztán 1918-ban megnősült és 1919-ben megszületett fia, Miklós...
  
2019. február 23., szombat

Gábor Miklós televíziós filmszerepei

Ez egy időrendi jegyzék a Magyar Televízióban műsorra került hosszabb-rövidebb filmekről, amelyekben Gábor Miklós formált meg egy-egy szerepet.
A besorolás alapja legelső televíziós sugárzásuk, ezzel a dátummal kezdődik a leírás. Ez nagyjából ténylegesen megfelel készítésük időrendjének, hiszen tapasztalat szerint a produkciókat a forgatás után nem hagyták sokáig dobozban - legalább is, általában. Van azonban néhány kivétel, ahol több év is eltelt a készítés után többnyire azért, mert a pártállami időkben ezeket nehezen, vagy nem is engedték képernyőre. Ezt a néhány produkciót a forgatás éve szerint soroltam be.
Amikor a Magyar Televízióban már volt 2. műsor, az időpontokhoz nem írtam oda külön, ha az 1. csatornán sugározták, csak azokat jelöltem meg, amelyeket a 2. műsorban vetítettek először.

Igyekeztem minden műsorhoz képet is mellékelni: ha nem volt Gábor Miklóst ábrázoló, akkor legalább a korabeli rádióújság oldalának megfelelő részét. Sok képet készítettem a gyűjteményemben DVD-n meglévő filmekből a printscreen eljárással is.
 
A jegyzékben található filmek, műsorok közül többel már foglalkoztam korábban a blogban, sokkal részletesebben. Visszaolvashatja őket az érdeklődő, ha az egyes képek alatt látja a "Poszt" szót, és rá is kattint. Végül pedig, "Irodalom" címszó alatt megadom a legfontosabb korabeli kritikák, cikkek forrását a további tájékozódáshoz.

Gábor Mikós jelenléte a televízióban természetesen ennél sokrétűbb volt: vers- és prózamondóként, riportalanyként, különböző műsorok vendégeként nemcsak mint színész, hanem mint író, rendező, képzőművész vagy régi idők tanúja is megjelent a képernyőn. Az ilyen műsorok számbavétele egy másik lista feladata lesz. Most azonban nézzük azokat a tévéműsorokat, amelyekben színészi feladatot kapott.

📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺

1958. május 3. szombat 20.55

Papucs

Gyárfás Miklós vígjátékából
Rend.: Várkonyi Zoltán, Zsurzs Éva
GM – János, Ruttkai Éva – Júlia
Megjegyzés: Az akkori technikai lehetőségek miatt a produkció a darab stúdióban történt előadásának élő közvetítése volt. 

FSZM 1958/19
Irodalom:
Film Színház Muzsika 1958/19; Népszava 1958.05.07.

📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1959. december 6. vasárnap 19.00

Fent már béke van

Hans Lucke drámájából
Rend.: Mihályfi Imre
GM – Erder hadapródőrmester
Szereplők: Bodrogi Gyula – Gründel közlegény, Sinkovits Imre – Wieland tizedes, Szakáts Miklós – Balk, SS katona, Raksányi Gellért – Rohamvezető

FSZM 1961/21

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1959/50 (Lelkes Éva); Magyar Nemzet 1959.12.08. (Görgey Gábor); Népszabadság 1959.12.08. (Sz. I.)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1960. augusztus 27. szerda 19.40

Aranyfácán

Barabás Tibor színművéből
Rend.: Zsurzs Éva
GM – Gáborjáni Ottó
Szereplők: Szabó Ernő – Kincses, Lóth Ila – Kincsesné, Budai István – Feri, Sólyom Ildikó – Teri,  Lázár Mária – Gáborjániné

RTV Újság 1960/34


Irodalom:
Film Színház Muzsika 1960/36 (Lelkes Éva); Magyar Nemzet 1960.08.30. (Vilcsek Anna); Népszava 1960.09.06. (Gyurkó László)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1961. augusztus 26. szombat 20.00

A szerző ma meghal

Alexandru Mirodan drámájából
Rend.: Várkonyi Zoltán
GM – Cheryl Sandman
Főbb szereplők: Csákányi László – Joe, Ruttkai Éva – Diana, Básti Lajos – A kiadó, Uray Tivadar – Lelkész

RTV Újság 1961/33

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1961/35 (lelkes); Magyar Nemzet 1961.08.29. (Vilcsek Anna); Népszava 1961.09.28. (Barabás Péter)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1962. június 17. vasárnap 19.40

A vak

Walter Jens regényéből
Rend.: Ádám Ottó
GM – Heinrich Mittenhaufen
Szereplők: Tolnay Klári – Inge, Miklósy György – Moses Matthäus, Horváth Jenő – A professzor, Ujlaky László – Az öreg

PrintScreen
Poszt 1    Poszt 2

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1962/25 (Lelkes Éva), 1962/26; Magyar Nemzet 1962.06.21. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1962.06.19. (T. L.); Népszava 1962.06.29. (Bajai Ferenc)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1963. október 15. kedd 19.55 (1. rész), október 17. csütörtök 21.00 (2. rész), október 20. vasárnap 20.05 (3. rész)

Honfoglalás

Illés Béla regényéből
Rend.: Mihályfi Imre
GM – Bálint őrnagy
Főbb szereplők: Páger Antal – Dálnoki Miklós Béla, Várkonyi Zoltán – Soltész alezredes, Szakáts Miklós – Halmágyi ezredes, Pécsi Sándor – Martinov vezérőrnagy
1964 elejétől kétrészes mozifilmként is játszották

FSZM 1963/36

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1963/14, 1963/42 (Csík István); Magyar Nemzet 1963.10.23. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1963.10.22. (Tamás István); Népszava 1963.10.22. (Gantner Ilona)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1963. november 23. szombat 19.55

Családi ágy

Jan Hartog színművének televíziós keresztmetszete
Rend.: Szécsi Ferenc
GM – Michael, Tolnay Klári – Ágnes
Az Egy este Tolnay Klárinál című műsor része. A Madách Kamaraszínházban 1957. december 2-án bemutatott előadás fontosabb jeleneteinek felvétele a televízió stúdiójában, az eredeti szereposztásban

PrintScreen


Irodalom:
Magyar Nemzet 1963.11.27. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1963.11.26. (K. P.); Népszava 1963. 11.29. (Gantner Ilona)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1964. július 26. vasárnap 20.30

Négyszemközt

Hámori Ottó hangjátékából
Rend.: Bán Róbert
GM – Klement, Somogyvári Rudolf – Dávid
A hangjáték eredeti címe Milyen egyszerű. 1963. augusztus 5-én bemutatott rádiós változatában Gábor Miklós és Sinkovits Imre játszották a két szerepet.

RTV Újság 1964/29

Irodalom:
Magyar Nemzet 1964.07.29. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1964.07.29. (Katona Ferenc); Népszava 1964.07.31. (Vajk Vera)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1965. február 14. vasárnap 21.20

Csiribiri

Móricz Zsigmond egyfelvonásosából
Rend.: Ádám Ottó
GM – Pál
Szereplők: Drahota Andrea fh. – Irénke, Gobbi Hilda – Mama, Psota Irén – Erzsébet, Dániel Valéria fh. – Zsuzsi

FSZM 1965/8

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1965/8 (Csík István); Magyar Nemzet 1965.02.17. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1965.02.16. (Katona Ferenc); Népszava 1965.02.19. (Vajk Vera)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1965. március 13. szombat 20.10

A helység kalapácsa

Petőfi Sándor komikus eposzából
Rend.: Zsurzs Éva
GM – Lantos
Főbb szereplők: Fejenagy – Bessenyei Ferenc, Harangláb – Major Tamás, Kántor – Garas Dezső, Szemérmetes Erzsók – Mészáros Ági, Amazontermészetű Márta – Gobbi Hilda

PrintScreen
Poszt 1    Poszt 2    Poszt 3    Poszt 4

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1964/48, 1965/12 (Illés Jenő); Magyar Nemzet 1965.03.17. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1965.03.17. (Katona Ferenc); Népszava 1965.03.19. (Vajk Vera)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1965. október 7. csütörtök 20.35

Antigoné

Szophoklész tragédiájából
Rend.: Vámos László
GM – Kreon
Főbb szereplők: Kohut Magda – Antigoné, Meszléry Judit – Iszméné, Szabó Gyula – Őr, Ross József – Teiresias, Hendel [Huszti] Péter fh. – Haimon

PrintScreen

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1965/41 (Kürti László); Magyar Nemzet 1965.10.10. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1965.10.13. (Hegedűs Tibor)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1966. május 21. szombat 21.05

Garfunkel és a többiek

Gádor Béla műveiből
Rend.: Deák István
GM – Az író
Főbb szereplők: Kibédi Ervin Garfunkel, Ajtay Andor, Márkus László, Psota Irén

FSZM 1966/8

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1966/8 (Körmendi Judit); Magyar Nemzet 1965.05.25. (Z. L.); Népszabadság 1966.05.25. (Hegedűs Tibor)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1967 (forgatás)

Felületek

A Színház- és Filmművészeti Főiskola vizsgafilmje 

Rend.: Magyar Dezső
GM főszereplő
További szereplők: Békés Rita, Görbe János, Linka György, Mensáros László

PrintScreen

📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1967. március 4. szombat, 20.20 (1. rész), március 5. vasárnap 20.20 (2. rész), március 8. szerda 20.20 (3. rész)

Oly korban éltünk…

Rend.: Mihályfi Imre
GM – Schönherz Zoltán
Főbb szereplők: Szakáts Miklós – Jagow, Somogyvári Rudolf – Fütterer, Ujlaky László – Ermansdorff, Bessenyei Ferenc – Bajcsy-Zsilinszky Endre, Szemere Vera – Mária, Kovács Károly – Horthy Miklós

FSZM 1966/25

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1965/14, 1966/25, 1967/9 (Kürti László); Filmvilág 1965/8; Magyar Nemzet 1967.03.05. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1967.03.04., 1967.03.15. (Hegedűs Tibor); Népszava 1967.03.12. (Rajk András), 1967.03.14. (vajk)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1967. április 3. hétfő 21.30

A bellac-i Apolló

Jean Giradoux egyfelvonásosából
Rend.: Horváth Tibor
Főbb szereplők: GM, Pap Éva, Balázs Samu, Rajz János, Fenyő Aladár
A Világirodalmi magazin című összeállítás 1. epizódja

RTV Újság 1967/14

Irodalom:
Magyar Nemzet 1967.04.06. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1967. 04. 06. (Hegedűs Tibor); Népszava 1967. 04. 06.


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1967. október 15. vasárnap 20.20

Úton

Rend.: Zsurzs Éva
GM – Lakatos
Szereplők:  Gábor Miklós – Lakatos, Molnár Tibor – Balogh, Bánki Zsuzsa – Bözse, György László – Fodor, Mádi-Szabó Gábor – Kovács, Böröndi Kati – Ternyákné

Tükör 1967/10

Irodalom:
RTV évkönyv 1968/69 (forgatókönyv); Film Színház Muzsika 1967/41 (Máriássy Judit);  Magyar Nemzet 1967.10.18. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1967.10.18. (Hegedűs Tibor); Népszava 1967.10.17. (vajk)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺
 

1968. január 21. vasárnap 20.20

Egy napi kvártély

Jack London novellájából
Rend.: Horváth Tibor
Szereplők: GM, Bessenyei Ferenc, Domján Edit
A Szerencsevadászok című, három Jack London-novellát bemutató műsor első epizódja

FSZM 1967/5

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1967/5 (Körmendi Judit); Népszabadság 1968.01.20. (J. Gy.)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1968. március 17. vasárnap 20.20

Rend a lelke mindennek

Aldo Nicolaj egyfelvonásosából
Rend.: Horváth Tibor
Szereplők: GM  Férfi, Békés Rita
A Világirodalmi magazin című összeállítás 3. epizódja

RTV Újság 1968/11Irodalom:
Magyar Nemzet 1968.03.20. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1968.03.20. (Hegedűs Péter)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺

 
1968. augusztus 16. péntek 20.20

Rossz fiú

Rend.: Lengyel György
Szereplők: Kiss Manyi, GM, Lóránd Hanna
A Valaki csenget című, Tabi László jeleneteiből összeállított műsor 2. epizódja

Tükör 1968/35

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1968/30; Magyar Nemzet 1968.08.22. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1968. 08. 22. (Hegedűs Tibor)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1968. december 26. csütörtök 20.05

Napos oldalon

Miloszlav Szluckisz novellájából
Rend.: Horváth Tibor
Szereplők: Berek Katalin, GM, Mensáros László

RTV Újság 1968/52

📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1969. március 20-22.

Én, Prenn Ferenc

Lengyel József regényéből
Rend.: Keleti Márton
GM – Korvin Ottó (a 3. részben: március 22. szombat 20.40)
Főbb szereplők: Sinkovits Imre – Prenn Ferenc, Keres Emil, Páger Antal, Szabó Gyula, Pap Éva, Ruttkai Éva, Latinovits Zoltán

FSZM Évkönyv 1975

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1969/13 (Gáll István); Magyar Nemzet 1969.03.26. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1969.03.26. (Hegedűs Tibor); Népszava 1969.03.21. (Gantner Ilona)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1969. július 18. péntek 20.20

Petőfi Mezőberényben

Németh László drámájából
Rend.: Horvai István
GM – Egressy Gábor
Szereplők: Iglódi István – Petőfi Sándor, Drahota Andrea – Szendrey Júlia, Tordy Géza – Orlai Petrics Soma, Mádi Szabó Gábor – Orlai Petrics Sámuel, Bulla Elma – Orlai Petrics Sámuelné

FSZM /28

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1969/28; Magyar Nemzet 1969.07.23. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1969.07.23. (Hegedűs Tibor); Népszava 1969.07.22. (Gantner Ilona)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1969. október 17. péntek 20.20

A Hanákné-ügy

Örkény István írásából
Rend.: Horvai István
GM – Bakonyai
Főbb szereplők: Hanákné – Gobbi Hilda, Madárka – Hacser Józsa, Januszné – Tábori Nóra, , Rudi úr – Márkus László, Ilona – Béres Ilona, Kávéfőzőnő – Psota Irén

PrintScreenIrodalom:
Film Színház Muzsika 1968/36, 1969/43 (Gáll István); Magyar Nemzet 1969.10.22. (V. A.); Népszava 1969.10.21. (Vajk Vera)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1970. szeptember 19. szombat 20.25

Talpig úriasszony

Somerset Maugham vígjátékából
Rend.: Esztergályos Károly
GM – John Middleton
Főbb szereplők: Béres Ilona – Constance Middleton, Somogyvári Rudolf – Bernard Kersal, Csűrös Karola – Marie-Louise, Bulla Elma – Mrs. Culver

PrintScreen
Irodalom:
Film Színház Muzsika 1970/29, 1970/39 (Gáll István); Magyar Nemzet 1970.09.23. (Z. L.); Népszava 1979.09.22. (Vajk Vera)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1970. szeptember 29. kedd 21.10

 Eperfagylalt habbal

Natalia Ginzburg komédiájából
Rend.: Mihályfi Imre
GM – Cesare
Szereplők: Kállai Ilona – Flaminia, Pálos Zsuzsa – Barbara, Gobbi Hilda – Tosca, Tóth Judit – Letizia
A Játékok olasz módra című est 2. darabja

FSZM 1971/32
     

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1970/41 (Gáll István); Magyar Nemzet 1970.10.07. (Vilcsek Anna); Népszava 1970.10.06. (Gantner Ilona)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1970. december 24. csütörtök 21.35

A kékszakállú herceg vára

Balázs Béla egyfelvonásosából
Rend.: Dobai Vilmos
GM – Kékszakállú
További szereplők: Piros Ildikó – Judit, Sinkó László – Regős

FSZM 1971/2
Irodalom:
Film Színház Muzsika 1970/51; 1971/2; Magyar Nemzet 1970.12.30. (Vilcsek Anna)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1971 Forgatás, a Színművészeti Főiskola vizsgafilmjeként
Bemutató: 1992 [?] Magyar Televízió

Szerelő

Salamon Pál írásából
Rend.: Fehér György, Edelényi János
Szereplők: GM Író, Haumann Péter Szerelő, azaz Tartótiszt

PrintScreen


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1971 Forgatás, a Színművészeti Főiskola vizsgafilmjeként
Bemutató: 1973. július 27. péntek 20.00

Állomás

Salamon Pál színművéből
Rend.: Edelényi János
GM – Lázár György
Szereplők: Mensáros László (Szilasi állomásfőnök),  Vass Éva (Klára), Bozóky István (Schnell Arnold), Kőhalmi Attila (Gyuri), Szacsvay László (narrátor)


Irodalom:
Filmvilág 1973/16 (Mátrai-Betegh Béla); Népszabadság 1973.08.12. (Jovánovics Miklós); Népszava 1973.07.31. (M. Szebeni Géza); RTV Újság 1973/30 (Salamon Pál)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1971. augusztus 27. péntek 20.00

Nocturne

Konsztantyin Pausztovszkij novellájából
Rend.: Horváth Jenő
GM – Őrnagy
Szereplők: Basilides Zoltán, Drahota Andrea, Horváth Sándor, Lontai Margit
A Nyitott könyv sorozatban készült Fehér szivárvány című Pausztovszkij-műsor 2. epizódja


Irodalom:
Film Színház Muzsika 1971/36 (Gáll István); Népszava 1971.08.31. (Gantner Ilona)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1971. szeptember 24. péntek 20.00

Széchenyi meggyilkoltatása

Írta: Szabó György
Rend.: Hajdufy Miklós
GM – Netásek
Szereplők: Horváth Sándor, Básti Lajos, Tomanek Nándor, Császár Angéla, Haumann Péter, Dégi István


PrintScreen


Irodalom:
Film Színház Muzsika 1971/23, 1970/40 (Gáll István); Filmvilág 1971/20 (Hegedűs Zoltán); Magyar Nemzet 1971.09.29. (Z. L.); Népszabadság 1971.10.03. (Jovánovics Miklós); Népszava 1971.09.28. (Vajk Vera)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1972. szeptember 24. hétfő 19.40

Halálos döfés

Alfonso Sastre drámájából
Rend.: Hajdufy Miklós
GM – Marcos
Főbb szereplők: Harsányi Gábor – José Alba, Béres Ilona – José felesége, Dózsa László – Rafael Pastor

RTV Újság 1972/36

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1972/38 (Gáll István); Magyar Nemzet 1972.09.13. (Vilcsek Anna); Népszava 1972.09.12. (Vajk Vera)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1972. október 6-7.

György barát

Írta: Nemeskürty István
Rend.: Hajdufy Miklós
GM – Alvise Gritti (a 2. részben: október 7. szombat 20.05)
Főbb szereplők: Avar István – György barát, Szabó Gyula – Zápolya János
Irodalom:
Film Színház Muzsika 1972/42 (Gáll István); Magyar Nemzet 1972.10.08. (Vilcsek Anna); Népszabadság 1972.10.15. (Jovánovics Miklós); Népszava 1972.10.10. (Vajk Vera)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1973. február 6. kedd 20.00

Egyiptomi íródeák

Nagy Lajos novellájából
Rend.: Lengyel György
GM A kecskeszakállú főpap
További szereplők: Sztankay István Az író, Egri István A legidősebb főpap
A Krétarajz Nagy Lajosról című műsor első epizódja

FSZM 1973/5

📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺

1973. február 24. szombat 21.55

Véletlenek

James Sauders egyfelvonásosából 
Rend.: Hajdufy Miklós 
GM – Rodger
További szereplők: Bánki Zsuzsa – Pénelopé, Vass Éva – Camilla
A Véletlenek címmel bemutatott három egyfelvonásos második epizódja

FSZM 1972/45


Irodalom:
Film Színház Muzsika 1973/9, Filmvilág 1973/6

📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 

1973. március 24. szombat 20.20

Az ördög cimborája

G. B. Shaw színművéből
Rend.: Ádám Ottó
GM – Burgoyne tábornok
Szereplők: Huszti Péter – Dudgeon Richárd, Piros Ildikó – Andersonné, Lőte Attila – Anderson tiszteletes, Sulyok Mária – Dudgeonné, Schütz Ila – Eszter

PrintScreen
Poszt

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1973/11, 1973/13 (Gáll István); Magyar Nemzet 1973.03.28. (-a a-)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1973 - forgatás
1976. január 6. kedd 20.01, 2. műsor

Ősbemutató

Karinthy Ferenc kisregényéből
Rend.: Szabó István
GM – Az író
Főbb szereplők: Mádi Szabó Gábor – Színházigazgató, Gór Nagy Mária – A kis színésznő, Temessy Hédi, Torday Teri, Tímár Éva, Molnár Piroska, Bácskai Dóra, Gyöngyössy Katalin

FSZM 1973/36

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1973/36 (Torday Aliz), 1976/3 (Kürti László); Filmvilág 1976/2 (Hámori Ottó); Magyar Nemzet 1976.01.14. (Lőcsei Gabriella)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1973. augusztus 19. vasárnap 20.30

Hegynek fel... Kellér Andor-emlékműsor

Rend.: Félix László
GM – Szomory Dezső
Főbb szereplők: Somogyvári Rudolf – Szemere Miklós, Ráday Imre – Beöthy László, Makay Margit – Rákosi Szidi

RTV Újság 1973/39

Irodalom:
Népszava 1973.08.22. (M. Szebeni Géza)
FSZM, M. Nemzet nincs


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺

1974. február 19. kedd 20.00

III. Richárd


Részletek Shakespeare drámájából
GM – III. Richárd
További szereplők: Vass Éva – Lady Anna, Márkus László – Buckingham, Rajz János – Írnok
Az És színész benne minden férfi és nő: Kalandozás kétezer év színpadán című sorozat A világ meghódítása című epizódja. 
A III. Richárd jeleneteit a Madách Színház 1969-ben bemutatott előadása nyomán (újra)rendezte Vámos László.

PrintScreen

 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺
 
1974. július 5. péntek 20.00 2. műsor

Antikriton

Lengyel József novellájából
Rend.: Egri István
Szereplők: Mensáros László, GM
A Vallomások című Lengyel József-est harmadik epizódja

FSZM 1974/28


Irodalom: 
Filmvilág 1974/14

📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺

 
1974. július 13. szombat 21.25

Drágám, egy szót sem hallok, amikor zubog a víz

Robert Anderson komédiájából
Rend.: Bán Róbert
GM – Szerző
Szereplők: Szoboszlay Sándor – Színigazgató, Márkus László – Színész, Tóth Judit – Titkárnő
A Szombat este… című vegyes műsorösszeállítás 3. epizódja 

RTV Újság 1974/27

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1974/29 (Vámos Miklós); Népszava 1974. 07. 16. (Molnár Géza)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1974. augusztus 4. vasárnap 20.30

Hannibál utolsó útja

Sarkadi Imre befejezetlen drámájából
Rend.: Hajdufy Miklós
GM – Hannibál
Főbb szereplők: Inke László – Barras, Basilides Zoltán – Henar, Béres Ilona – Lucia, Őze Lajos – Fogoly, Tordy Géza – Nero, Bencze Ilona – Moa

PrintScreen

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1973/51 (Torday Aliz), 1974/32 (Vámos Miklós); Filmvilág 1974/17 (Hegedűs Zoltán); Magyar Nemzet 1974.08.07. (Lőcsei Gabriella); Népszava 1974.08.06.


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1975. május 29. csütörtök 20.00

Egy nap Jersey szigetén

Albert Maltz drámájából
Rend.: Hajdufy Miklós
GM – Victor Hugo
Főbb szereplők: Bánki Zsuzsa – Adéle, Lukács Sándor – Michel Arlet, Andai Györgyi – Claire Arlet, Farkas Zsuzsa – Louise Borel

FSZM 1975/11

Irodalom:
Film Színház  Muzsika 1975/11 (Nagy Judit), 1975/23 (Kürti László); Filmvilág 1975/9, 1975/13 (Mátrai-Betegh Béla); Magyar Nemzet 1975.06.04. (F. J.)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1975. július 11. péntek 20.55

Római karnevál

Hubay Miklós drámájából
Rend.: Szőnyi G. Sándor
GM – Az író
További szereplők: Tolnay Klári – Margit, Tomanek Nándor – Zénó, Gelley Kornél – A direktor

PrintScreen

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1974/21, 1975/29 (Apáti Miklós); Filmvilág 1975/15 (Koltai Tamás); Magyar Nemzet 1975.07.16. (-a a-)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1975. október 1. szerda 20.00

János király

Friedrich Dürrenmatt drámájából
Bemutató: 1975. október 1. szerda 20.00
Rend.: Esztergályos Károly
GM – János király
Főbb szereplők: Balázsovits Lajos – Fattyú, Gobbi Hilda – Eleonóra, Vass Éva – Konstancia, Márkus László – Fülöp, Tomanek Nándor – Pandulpho

PrintScreen

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1975/10, 1975/41 (Bulla Károly); Filmvilág 1975/21 (Mátrai-Betegh Béla); Magyar Nemzet 1975.10.08. (Lőcsei Gabriella)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1975. november – december (13 részben)

Vivát, Benyovszky!

Rend.: Igor Ciel
GM – Blanchard (a 6. részben: 1975. december 4. csütörtök 20.00)
Főbb szereplők: Jozef Adamovic, Juhász Jácint, Libuse Safrankova, Emília Vásáryová, Páger Antal

PrintScreen
Irodalom:
Népszava 1975.11.25.,1975.12.29.; Magyar Nemzet 1975.12.31. (Lőcsei Gabriella)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1977. április 15. péntek 20.25

Infarktus

Ardi Liives drámájából
Bemutató: 1977. április 15. péntek 20.25
Rend.: Horvai István
GM – Nyomozó
Főbb szereplők: Bánfalvy Ágnes – A gyárigazgató lánya, Benkő Gyula – A II. üzem vezetője, Földi Teri – Titkárnő, Gálffi László – A gyárigazgató fia, Gobbi Hilda – Takarítónő

Tükör 1977/4

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1976/49 (riport Gábor Miklóssal); Filmvilág 1977/9 (Galsai Pongrác); Magyar Nemzet 1977.04.20. (Lőcsei Gabriella); Népszava 1977.04.19.


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1977. július 1. péntek 20.25

Néró és a VII.A

Komlós Aladár regényéből
Rend.: Ruszt József
GM – Perényi tanár úr
Főbb szereplők: Benkő Gyula – Knöpfer, Zách János – Mérey, Baranyi László – Dékány,  Trokán Péter – Faragó, Hűvösvölgyi Ildikó – Magdi, Sára Bernadett – Aliz

FSZM 1977/27

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1977/13, 1977/27; Filmvilág 1977/2, 1977/14 (Gyertyán Ervin); Magyar Nemzet 1977.07.06. (A. G.)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1978. március 17. péntek 20.25

Ha mi, halottak, feltámadunk

Henrik Ibsen drámájából
Rend.: Ruszt József
GM – Arnold Rubek
Főbb szereplők: Almási Éva – Maja, Törőcsik Mari – Az utazó hölgy, Lukács Sándor – Ulfheim

Filmvilág 1978/6

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1977/50 (Gách Marianne); Filmvilág 1978/6, 1978/8 (Mátrai-Betegh Béla); Magyar Nemzet 1978.03.22. (Lőcsei Gabriella); Népszava 1978.03.31.


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1979. március 1. csütörtök 20.00

Lear király

Shakespeare tragédiájából
Rend.: Vámos László
GM – Bolond
Szereplők: Bessenyei Ferenc – Lear, Szabó Gyula – Kent, Gáti József – Gloster, Cserhalmi György – Edgar, Kertész Péter – Edmund, Meszléry Judit – Goneril, Hámori Ildikó – Regan, Velez Olívia – Cordélia

PrintScreen

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1978/42; Filmvilág 1979/7 (Bársony Éva); Magyar Nemzet 1979.03.11. (Lőcsei Gabriella); Népszabadság 1979.03.03.; Népszava 1979.03.06.


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1979. július 11. szerda 20.00

A nem várt vendég

Vaszilij Suksin novellájából
Rend.: Bacsó Péter
GM – Igor
Szereplők: Meszléry Judit, Polgár Géza, Leviczky Klára
A Sértés összefoglaló címmel bemutatott, Suksin-novellákból álló trilógia 3. darabja. 1983 februárjától mozifilmként is játszották.

PrintScreen

Irodalom:
Élet és Irodalom 1979/29; Film Színház Muzsika 1978/29, 1979/29 (-i), 1983/9 (Koltai Ágnes); Magyar Nemzet 1979.07.18. (V. P.), 1983.02.17.(v. p.); Népszabadság 1983.02.17. (Zöldi László); Népszava 1983.02.17. (Gantner Ilona)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1981. április 26. vasárnap 20.05

Közjáték Vichyben

Arthur Miller drámájából
Rend.: Hajdufy Miklós
GM – von Berg
Főbb szereplők: Kern András – Lebeau festőművész, Koltai János – Bayard villanyszerelő, Garas Dezső – Monceau színész, Kozák András – Őrnagy, Madaras József – Professzor, Zoltay Miklós – Öreg zsidó

PrintScreen

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1981/19 (Szász Péter); Filmvilág 1981/4 (Veress József); Magyar Nemzet 1981.04.29. (Lőcsei Gabriella); Népszava: 1981.04.28. (h. z.)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1982. május 19. szerda 20.45

Haláltánc

August Strindberg drámájából
Rend.: Gaál István
GM – Edgar
Szereplők: Galambos Erzsi – Alice, Bács Ferenc – Kurt, Kulka János – Allan

PrintScreen

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1980/34, 1982/22 (Szász Péter); Magyar Nemzet 1982.05.26. (Lőcsei Gabriella); Népszava 1982.05.25. (Csáki Judit)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1982. november 13. szombat 16.10, Magyar Televízió 2. műsor

Szép szünidő

Rend.: Deák Krisztina 
Szereplők: GM, Hopp Beáta
A Főiskolások című, Szinetár Miklós rendező szakos növendékeinek kisfilmjeit bemutató műsor első epizódja

RTV Újság 1982/45

📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1982. december 2. csütörtök 21.20

Rettenetes szülők

Jean Cocteau drámájából
Rend.: Felvidéki Judit
GM – Georges
Szereplők: Vass Éva – Yvonne, Berek Katalin – Léonie, Tihanyi Péter – Michel, Fehér Anna – Madeleine

PrintScreen
Poszt 1    Poszt 2    Poszt 3  

A rendező, Felvidéki Judit visszaemlékezései, bevezetéssel:

Poszt 1    Poszt 2    Poszt 3    Poszt 4    Poszt 5    Poszt 6     Poszt 7

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1982/50 (-y); Magyar Nemzet 1982.12.08. (Lőcsei Gabriella); Népszabadság 1982.12.07. (Zappe László)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1984. április 6. péntek 20.00

A rágalom iskolája

Richard B. Sheridan vígjátékából
Rend.: Lengyel György
GM – Sir Peter Teazle
Szereplők: Balázsovits Lajos, Egri Márta, Sulyok Mária, Körmendi János, Cseke Péter, Csomós Mari, Benedek Miklós, Görbe Nóra


PrintScreen
Irodalom:
Film Színház Muzsika 1983/34; 1984/15 (Apáti Miklós); Népszava 1984.04.10. (Illés Lajos)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1985. március 24. vasárnap 20.05

Erdő

Alekszandr Osztrovszkij komédiájából
Rend.: Lengyel György
GM – Vidorov
Szereplők: Máthé Erzsi – Gurminzsszkaja, Balázsovits Lajos – Szomorov, Ráckevei Anna – Akszjusa, Cseke Péter, Pásztor Erzsi, Zenthe Ferenc, Fillár István, Horváth József, Raksányi Gellért, Funtek Frigyes

PrintScreen

Irodalom:
Magyar Nemzet 1985.03.27. (Lőcsei Gabriella); Népszabadság 1985.04.02. (Zappe László)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1985. december 19. csütörtök 20.00

Villanyvonat

Vámos Miklós írásából
Rend.: Gát György
GM – Apa és Nagybácsi
Szereplők: Vass Éva, Rudolf Péter, Rákosi Krisztián, Götz Anna, Mérő Juli, Bajor Imre, Heller Sándorné, Horváth József, Kiss Erika, Nagy Zoltán

PrintScreen
PrintScreen

Irodalom:
Magyar Nemzet 1985.12.27. (Lőcsei Gabriella); Népszabadság 1985.12.23. (Zappe László)
FSZM nincs


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1986. július 25. péntek 22.05

Holtak hallgatása: Rekviem egy hadseregért

Örkény István és Nemeskürty István dokumentum-drámájából
Rend.: Hajdufy Miklós
GM – Jány Gusztáv
Szereplők: Dózsa László, Gonda György, Helyey László, Hetényi Pál, Horváth Sándor, Kautzky József, Kertész Péter, Lőte Attila, Makai Sándor, Mádi Szabó Gábor, Mensáros László, Nagy Attila, Papp Zoltán, Sárosi Gábor, Somhegyi György, Szabó Kálmán, Szoboszlay Ottó, Usztics Mátyás, Végvári Tamás

FSZM 1983/10

Irodalom:
Film Színház Muzsika 1983/10, 1986/31 (Sas György)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1992. október 23. péntek 19.35, 2. műsor

Pá, drágám

Rend.: Felvidéki Judit
GM – Apa
Szereplők: Vass Éva, Básti Juli, Mihályi Győző, Szegedi Athina, Balázsovits Lajos, Némethy Ferenc, Barta Mária, Máthé Erzsi, Moldován Stefánia, Jordán Tamás, Kútvölgyi Erzsébet

PrintScreen

Irodalom:
Magyar Nemzet 1992.10.28. (Lőcsei Gabriella); Népszabadság 1992.10.26. (Zappe László)


📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺


1993. március 25. csütörtök 20.40

Az egyszer volt gyilkosságok

Rend.: Szurdi András, Szurdi Miklós
GM – Csók Pál
Szereplők: Kern András – Simon, Szabó Dani – Marci, Verebes István – Rózner, Mensáros László – Gál
A Privát kopó című TV-sorozat 6., befejező epizódja

PrintScreen📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺